Nordic Drugs

Nordic Drugs

Pohjoismainen lääkeyritys

Nordic Drugs AB on pohjoismainen lääkeyritys, jonka toiminta alkoi jo vuonna 1995. Pääkonttorimme sijaitsee Ruotsin Malmössä, jossa meillä on myös tuotantoa*. Lisäksi Nordic Drugsilla on myyntiorganisaatiot Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Islannissa. Yrityksemme tarjoaa valikoiman spesifisiä, korkealaatuisia ja lisensoituja, omassa yrityksessämme kehitettyjä valmisteita reumatologian, kivun hoidon, riippuvuuksien, syöpähoidon, hematologian, naisterveyden ja gastrointestinaalialueen vaivojen saralla.

Nordic Drugs on 30 vuoden kuluessa kasvanut ja kehittynyt vakaaksi ja hyvin tunnetuksi toimijaksi pohjoismaisilla lääkemarkkinoilla. Tunnusomaista meille ovat luotettavat toimitukset ja hyvin tunnetut, vahvat tuotemerkit sekä reseptilääkkeiden että itsehoitolääkkeiden puolella.

* Nordimet, Gaviscon

Pysyvät vaikutukset ihmisten terveyteen

Haluamme, että lääkkeemme tarjoavat positiivisia ja pysyviä vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tätä periaatetta pyrimme noudattamaan myös sosiaalisessa, taloudellisessa ja ympäristömielessä. Siksi osa tuotannostamme tapahtuukin Ruotsissa, mikä parantaa toimitusvarmuutta, lyhentää kuljetusreittejä ja vähentää luontoon kohdistuvia vaikutuksia.

Jokapäiväiset ydinarvomme

Ydinarvomme: Omistautuminen, yritteliäisyys, kunnioitus, luotettavuus, suoraselkäisyys ja joustavuus ovat arvoja, jotka kuvastavat yrityskulttuuriamme ja toimivat jokapäiväisen työmme ohjenuorana. Luotamme siihen, että omat toimintatapamme ja yhteinen panostuksemme sekä vakaa uskomme omaan toimintaamme toimivat sekä sairaanhoitohenkilökunnan että potilaiden luottamuksen perustana.

Tällaisia olemme

OMISTAUTUMINEN

Emme koskaan luovuta
Olemme päättäväisiä ja luotamme omaan osaamiseemme. Teemme sen, minkä lupaamme. Periaatteemme pitävät.

YRITTELIÄISYYS

Tavoitteenamme on ylittää odotukset
Asetamme itsellemme haastavat tavoitteet ja teemme mielellämme vielä vähän ekstraa ylittääksemme meihin kohdistuvat odotukset. Haluamme aina tarjota laatua.

KUNNIOITUS

Kunnioitus ja empatia ohjaavat kaikkia kohtaamisiamme
Meistä kaikille tulisi suoda yhdenvertaiset mahdollisuudet, ja syrjintää on vältettävä niin sisäisissä kuin ulkoisissakin suhteissa. Kohtaamme muut ihmiset samalla tavalla kuin itse haluamme tulla kohdatuksi.

LUOTETTAVUUS

Kannamme täyden vastuun tuotteistamme ja tarjoamistamme palveluista
Haluamme olla luottamuksenne arvoinen. Haluamme, että kaikki kokevat voivansa luottaa lääkkeisiimme. Kunnioitamme sovittuja aikarajoja ja toimitusvarmuus on meille kunnia-asia. Olemme tavoitettavissa ja vastaamme mielellämme kysymyksiin ja tarjoamme mahdollisesti tarvittavaa tukea.

SUORASELKÄISYYS

Moraali ja eettiset arvot ohjaavat valintojamme
Nordic Drugs on avoin, rehellinen ja johdonmukainen kumppani. Pyrimme aina toimimaan esimerkillisesti.

JOUSTAVUUS

Lääkkeitämme on aina oltava saatavilla ammattilaisille ja potilaille
Yrityksessämme kaikki työntekijät saavat ilmaista mielipiteensä ja ideansa. Meillä päätöksentekoreitit ovat lyhyet, joten kykenemme nopeisiin toimenpiteisiin toimitusten varmistamiseksi. Pystymme myös nopeasti vastaamaan mahdollisiin kysymyksiinne.

Osoitteita

Suomi
Nordic Drugs, PL 800, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: World Trade Center, Aleksanterinkatu 17
Puh. +358 10 231 1040
S-posti: info.fi@nordicpharma.com


Ruotsi – pohjoismaiden pääkonttori
Nordic Drugs AB, Box 300 35, SE-200 61 Limhamn
Käyntiosoite: Geijersgatan 2 A
Puh. +46 40-36 66 00
S-posti: info.se@nordicpharma.com

Pääkonttorin toiminnot

  • Johto ja liiketoiminnan kehittämisosasto
  • Markkinointiosasto
  • Viranomaisasioiden osasto
  • Lääketurvatoiminta
  • Talousosasto
  • Keskeinen logistiikkaosasto

Tanska

Nordic Drugs
Puh. +45 70 20 08 40
S-posti: info.dk@nordicpharma.com

Norja

Nordic Drugs
Puh. +46 40 36 66 00
S-posti: info.no@nordicpharma.com

Johtoryhmä